Cầu thủ Cole Jensen và thông tin tiểu sử

Ngày 29 tháng 11 năm 202322/5/2023

Thông tin tiểu sử của cầu thủ Cole Jensen ở câu lạc bộ bóng đá Inter Miami đang được cập nhật

Hình ảnh mới nhất của Cole Jensen

Hoàng Văn Dân

"Tôi tên là Hoàng Văn Dân là một người yêu thể thao, tôi thích viết về bóng đá để nói ra những cảm nhận của mình về bộ môn này"