Thông tin tiêu sử Drake Callender mới nhất

Ngày 29 tháng 11 năm 202322/5/2023

Tiểu sử và sự nghiệp của cầu thủ Drake Callender mới nhất đang được cập nhật.

Đội tuyển: Inter Miami

Hoàng Văn Dân

"Tôi tên là Hoàng Văn Dân là một người yêu thể thao, tôi thích viết về bóng đá để nói ra những cảm nhận của mình về bộ môn này"